Om Banking Insurance

Om Banking Insurance
Banking Insurance (BI) bildades i slutet av 1970-talet och är en sammanslutning i motionsidrott mellan Folksam, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Man tävlar  fr.o.m 2014 i följande 9 grenar: Bordtennis, Bowling, Innebandy, Orientering, Rinkbandy, Terräng, Golf, Walking och Cykel.

De senaste åren har över 1 000 deltagare varit med i de olika arrangemangen och 2013 nådde vi ”all time high” vad gäller antalet starter med 1 500 deltagare.

Styrelse och möten
Styrelsen i BI består av 2 representanter från varje företag. Man träffas 2 gånger per år, dels  i början av året tillsammans med arrangerande företags sektionsledare då man spikar det kommande årets verksamhet mm. Dessutom har styrelsen en konferens på hösten där man utvärderar året som gått och drar upp riktlinjer vad gäller arrangemangen, budget mm för nästkommande år.

Poängberäkning i företagstävlingen
Inom varje gren tävlar företagen mot varandra efter en poängräkning som är specifik för grenen. Grenseger ger vinnande företag 5 poäng, 2:an får 4 poäng osv. Uteblir man från något arrangemang och lämnar walk over ges 0 poäng.

Samtliga ingående grenar i BI räknas vid årsslutet in i det sammanlagda resultatet. Slutsegrare blir det företag som lyckats samla ihop flest poäng i de grenar som ingår i BI.

Om 2 företag kommer på samma slutpoäng fäller antalet grensegrar avgörande, därefter antalet andraplatser och ytterligare därefter antalet tredjeplaceringar. Om även detta är lika avgör den genomsnittliga placeringen i alla grenar uttryckt med 2 decimaler.

Bästa arrangemang
Varje år utses ”Bästa arrangemang”. Det skall ses som ett erkännande för ett bra genomfört arrangemang inom BI. De kriterier som bedöms är: Inbjudan, Arrangemanget, Resultatlistan och Övrigt. Priset består av ett vandringspris.

Prisutdelning och kick-off
I början av året (jan-feb) bjuder styrelsen i BI in till en gemensam prisutdelning för företagstävlingen och Bästa arrangemang och samtidigt kick-off för det nya året.

Försäkringar vid deltagande i BI
BI är som organisation inte ansluten till någon kollektivförsäkring. Företagets försäkringar för motionsidrott gäller alternativt individens egen.

Stockholm 2013-11-29