Regelverk walking

Mål:
Manifestera det stora intresse som finns för friskvård och motion i de företag som ingår i Banking Insurance.

Syfte:
Få anställda i BI att under enkla former delta i WALKING, där man promenerar till och från jobbet eller del av sträckan eller en lunchpromenad. Minimikravet är att promenaden tar minst 30 min.

Genomförande/uppläggning:
Promenad till och från jobbet eller del av sträckan eller lunchpromenad om minst 30 min.

Anmälan  Du går in på Banking Insurance hemsida  www.bankinginsurance.info och registrerar ditt deltagande.

Poängräkning: Varje registrerad deltagare tillför sitt företag 1 poäng. Det företag som ställer upp med flest deltagare vinner och får 5 BI-poäng och sedan i fallande skala ned till 1 poäng.

Stockholm 2012-12-03